Jaartekst 2021/ 2022

De gemeente Eljakim wordt sinds 5 september 2021 geleid door een stuurgroep die zich een 2-tal doelen heeft gesteld;

  1. Het laten functioneren van de gemeente en eventueel bijsturen waar nodig.
  2. Op zoek gaan naar een nieuw bestuur/oudstenteam.

Gezegend door de woorden van de aftredend oudste heeft de stuurgroep besloten om deze tekst in PSALM 127:1 als leidraad te gebruiken voor het aankomend jaar 2021/2022.