Jeugd


We zijn gestart!

De groep bestaat uit jongeren van Jozua/ Immanuel/ Kom en Zie en Eljakim; ruim 20 jongeren.

Jeugd

Het afsluiten van de middelbare school (ongeveer 16 jaar) is een belangrijk markeringspunt in het leven van de jongere. Daarna gaat hij/zij werken, studeren of een combinatie daarvan. Zo staat de jongere aan het begin van een heel nieuwe fase, die gekenmerkt wordt door een voorbereiding op een zelfstandig leven.

De drie pijlers – relatie, persoonlijk geloof en discipelschap – zijn ook geldig voor de jeugd, maar door de levensfase waarin de jongeren zitten, vraagt dit om een aparte benadering. Een voorbeeld hiervan is dat met de jeugd wordt toegewerkt naar het zelfstandig kunnen functioneren als kring.

De jeugd komt ongeveer om de week samen in de Royal Place Dordrecht. Samen met ongeveer 15 jeugdleden vormen zij een groep die met elkaar God zoekt in ontmoeting, gebed en bijbel lezen onder leiding van vier jeugdleiders. De jeugd en de leiding bestaat uit leden van Eljakim, Kom en Zie Dordrecht, Immanuel en Jozua. Ook de jeugd sluit maandelijks aan bij de door Jozua georganiseerde Beat Nights.

Heb je een tiener en jongere die ook wil aansluiten, of wil je meer informatie?

Stuur dan een mailtje naar eljakim.dordrecht@gmail.com.

Jeugdleiding:

Mark, Nadia, Griselda, Ian